Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

13/11/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

14/11/2023

8h00-8h30

Ban Kiểm soát họp - bầu Trưởng ban Kiểm soát

CTHĐT và Ban KS

Ban KS

P.họp Nhà G

Từ 14h00

Họp với Sở Tài nguyên và Môi trường

PHT HC&NV

P.HC-TH

Sở TN

&MT

Thứ 4

15/11/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

16/11/2023

 

 

 

 

 

Thứ 6

17/11/2023

14h00-17h00

Họp nghe báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến cho Bộ Quy chế lương, thưởng.

CTHĐT, BGH, P.HC-TH, KTT

P.HC-TH

P. họp Nhà G

Thứ 7

18/11/2023

8h00-11h00

Tổ chức cuộc thi “HPU Karaoke Contest” 2023

P. ĐT-QLKH, Đoàn TN và Sinh viên

 

P. ĐT-QLKH, Đoàn TN, P.HC-TH

F301

Từ 14h00

Hội thảo “Matching your Future,

Kết nối nhân tài công nghệ cao

Đài Loan-Việt Nam tại Hải Phòng”

PHT. TS Liên và

SV Khoa QTKD, Khoa Điện-Điện tử,

Khoa Ngoại ngữ

P. ĐT-QLKH

Số 18 Hoàng Diệu

Chủ nhật

19/11/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)