Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023
  • 20 Tháng 11, 2023
Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023: Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ 220/11/2023      Thứ 321/11/202314h00-17h00Họp nghe...

Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023
  • 13 Tháng 11, 2023
Lịch công tác tuần từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023: Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ 213/11/2023      Thứ 314/11/20238h00-8h30Ban Kiểm...

Lịch công tác tuần từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023
  • 06 Tháng 11, 2023
Lịch công tác tuần từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023: Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ 206/11/202314h00-16h00Họp Giao ban...

Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023
  • 30 Tháng 10, 2023
Lịch công tác tuần từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 05/11/2023: Ngày, thángThời gianNội dung công việcThành phầnNgười  chuẩn bịĐịa điểmThứ 230/10/202314h00-15h00 Làm việc với...