Thông tin tuyển sinh

Hướng dẫn thí sinh Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Từ ngày 03/07/2023 đến 06/07/2023 thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển thử nghiệm trên hệ thống. Thí sinh lưu ý hết thời gian này dữ liệu nguyện vọng đăng ký thử nghiệm sẽ bị xóa và dữ liệu nguồn cung cấp dữ liệu xét tuyển sẽ được thiết lập lại mặc định để chuẩn bị cho thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng chính thức từ ngày 10/07/2023 đến 30/07/2023.

Lưu ý:

- Mã trường của App tài xỉu iOS là HPU.

- Danh sách mã ngành:

Mã ngành

Ngành

7480201

Công nghệ thông tin

7510301

Công nghệ kỹ thuật Điện – điện tử

7520320

Kỹ thuật môi trường

7340101

Quản trị kinh doanh

7220201

Ngôn ngữ Anh

7310630

Việt Nam học

 

Thí sinh có thể xem chi tiết các chuyên ngành của từng ngành Tại đây.

Thí sinh xem hướng dẫn Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống qua file  hoặc qua Video sau:

 

 

(File và Video hướng dẫn của Bộ GDĐT)