Chuyên ngành Điện tử - Truyền thông

WCM33031

 

3

3

 

 

 

 

DEL32021

 1.  

Kỹ thuật siêu cao tần

MIC33021

 

2

2

 

 

 

 

ECT32021

 1.  

Thông tin số

Digital Information Basis

DIB33031

 

3

3

 

 

 

 

DEL32021

 1.  

Thực hành viễn thông

Telecommunication Lab

TEL33021

 

2

 

 

 

2

 

ARF33031

 1.  

Đồ án 2

Project 2

PRO33011

 

1

 

 

 

2

 

MCA32031

 1.  

Thực tập chuyên nghiệp

Industrial Training

INT33021        

 

2

 

 

 

2

 

EPR32011

 1.  

Môn tự chọn khối kiến thức chuyên ngành

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Môn tự chọn khối kiến thức chuyên ngành

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Môn tự chọn khối kiến thức chuyên ngành

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Môn tự chọn khối kiến thức chuyên ngành

 

2

 

 

 

 

 

 

 

C

Khối kiến thức bổ trợ, thực tập nghề nghiệp

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 1.  

Thực tập tốt nghiệp

Graduation practice

GRP34021

 

2

 

 

 

2

 

 

D

Tốt nghiệp

 

 

8/ 16

 

 

 

 

 

 

 1.  

Đồ án tốt nghiệp

Graduation Thesis

GRT34081

 

8

 

 

 

8

 

 

 1.  

Học phần tự chọn tốt nghiệp

 

8

 

 

 

 

 

 

 

E

Khối kiến thức tự chọn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1

Khối kiến thức tự chọn đại cương 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Khởi nghiệp

SUP31021

2

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

PSK31011

1

 

 

 

 

 

 

 

E.2

Khối kiến thức tự chọn ngành

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Lắp ráp các thiết bị điện

Electrical Equiment Lab

EEL32021

2

 

 

 

 

2

 

EPR32011

 1.  

Năng lượng tái tạo

Renewable Energy

REE32021

2

 

2

 

 

 

 

POE32031

 1.  

Kỹ thuật robot

Robotics

ROT32021

2

 

2

 

 

 

 

TAC32031     

 1.  

Điều khiển số

Digital Control Systems

DCS32021

2

 

2

 

 

 

 

TAC32031     

 1.  

Mô hình toán và mô phỏng thiết bị điện

Modeling and simulation electrical equipment

MSE32021

2

 

1

 

 

1

 

TEC32041

 1.  

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Artificial Intelligence

ARI32021

2

 

2

 

 

 

 

MCA32031

E.3

Khối kiến thức tự chọn chuyên ngành

 

16

 

 

 

 

 

 

 

E.3.2

Điện tử - Truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn

Telecommunication Transmission and Switching Systems

TTS33021

2

 

2

 

 

 

 

DIB33031

 1.  

Kỹ thuật thông tin quang

Optical Fiber Communications

OPC33021

2

 

2

 

 

 

 

DEL32021

 1.  

Lý thuyết thông tin

Information Theory

IMT33021

2

 

2

 

 

 

 

TAC32031

 1.  

Mạng truyền dữ liệu

DAN33021

2

 

2

 

 

 

 

DSP32031

 1.  

Cấu trúc máy tính

CSA33021

2

 

1

 

 

1

 

DEL32021

 1.  

Kỹ thuật truyền hình

Television Technique

TET33021

2

 

1

 

 

1

 

DEL32021

 1.  

Thiết kế VLSI

MOS VLSI Design

MVD33021

2

 

2

 

 

 

 

DEL32021

 1.  

Mạng cảm biến không dây

Wireless sensor network

WSN33021

2

 

2

 

 

 

 

SET32021       

E.4

Khối kiến thức tự chọn tốt nghiệp

 

8/

16

 

 

 

 

 

 

 

E.4.2

Điện tử - Truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Hệ thống viễn thông

Telecommunications system

TCS34041

4

 

3

 

 

1

 

GRP34021

 1.  

Thiết kế hệ thống truyền thông

Communications systems design

CSD34041

4

 

 

 

 

4

 

GRP34021

 1.  

Thiết kế hệ thống nhúng

Embedded System Design

ESD34041

4

 

 

 

 

4

 

GRP34021

 1.  

Điện tử y sinh

Medical Electronics

MEE34041

4

 

3

 

 

1

 

GRP34021

Viết tắt: TC-Tín chỉ, ĐK – Điều kiện, LT-Lý thuyết, TL-Thảo luận, hoạt động nhóm, BTL-Bài tập lớn, TT-Thực tế tại doanh nghiệp, cơ quan, cơ sở sản suất, dịch vụ, địa điểm ngoài trường, TH – Thực hành.