Quản trị kinh doanh

Học kỳ hữu dụng có tên “Thực tập tốt nghiệp”

Thực tập tốt nghiệp là hoạt động giáo dục đặc thù nhằm nhằm đáp ứng tiêu tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra đã được đề ra đối với các chương trình đào tạo. Thực tập tốt nghiệp góp phần hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cần thiết. Hoạt động này luôn có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên.

Sinh viên Vũ Thị Trà Giang lớp QT2401M (thứ tư dãy bên trái) thực tập tại phòng Marketing của Công ty TNHH NUBEST – bạn ấy đã trở thành nhân viên của công ty từ khi thực tập

Hoạt động thực tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng không chỉ với quá trình học tập của sinh viên nhằm đạt được mục tiêu giáo dục và chuẩn đầu ra mà còn quan trọng với cả sự nghiệp của sinh viên sau này. Thông qua học kỳ thực tập giúp sinh viên được tiếp cận với nghề nghiệp mà các bạn đã lựa chọn. Các hoạt động thực tiễn tại các doanh nghiệp thêm một lần nữa giúp sinh viên hiểu được mình sẽ làm việc như thế nào sau khi ra trường, từ đó sinh viên sẽ có những điều chỉnh kịp thời. Quá trình làm việc thực tế sẽ giúp sinh viên nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình và cần trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng gì để đáp ứng nhu cầu công việc.

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hồng lớp QT2401N thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng thương mại dịch vụ Đức Tài

Khi chương trình đào tạo đã cung cấp hệ thống lý luận và lý thuyết hữu dụng về ngành nghề thì khi đi thực tập, sinh viên sẽ được áp dụng vào thực tiễn sinh động với đối tượng và môi trường nghề nghiệp cụ thể. Những trải nghiệm thực tế ban đầu này giúp sinh viên tự tin hơn sau khi ra trường và đi tìm việc, giúp sinh viên không quá ảo tưởng dẫn đến thất vọng về thực tế khi thực sự tham gia thị trường lao động. Đi thực tập tại các doanh nghiệp, sinh viên có thể thiết lập được các mối quan hệ trong nghề nghiệp của mình.

Sinh viên Nguyễn Duy Hưng lớp QT2401N (áo xanh cuối dãy) thực tập tại Công ty Cổ phần tư vấn Điện và dịch vụ công nghiệp

Nếu thực tập tốt, sinh viên còn có cơ hội kiếm được việc làm ngay trong quá trình thực tập. Do vậy, hầu hết các sinh viên đi thực tập đều ý thức được tầm quan trọng của kỳ tập dượt đặc biệt này nên luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại các doanh nghiệp, được các doanh nghiệp đánh giá cao. Thậm chí có những sinh viên đã mạnh dạn đăng ký tham gia các hoạt động có tác dụng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của mình như làm cộng tác viên, thực tập viên tiềm năng tại các công ty, doanh nghiệp từ những học kỳ đầu tiên.

Sinh viên Lê Việt Anh lớp QT2401M thực tập tại Công ty Cổ phần giao nhận quốc tế Bảo Việt BRAVE BEYOND – bạn ấy đã trở thành nhân viên của công ty từ khi thực tập

Đã có rất nhiều sinh viên trong đợt thực tập tốt nghiệp đã được đơn vị tiếp nhận thực tập tuyển dụng ngay cả khi chưa tốt nghiệp hoặc ngay sau khi tốt nghiệp.

Thực tập tốt nghiệp không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với thực tế nghề nghiệp mà còn giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm làm việc quý giá, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng, tạo bước đệm chuyển tiếp đến công việc, trở thành nhân viên chính thức của doanh nghiệp.

(ThS. Nguyễn Thị Mai Linh – GV Khoa Quản trị kinh doanh)