Môi Trường

App tài xỉu iOS tổ chức thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật môi trường

Theo quyết định số 77/QĐ-HT ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH Quản lý  & Công nghệ Hải Phòng Chiều ngày 18/02/2023, tại phòng E201 App tài xỉu iOS đã diễn ra buổi họp thẩm định Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Môi trường.

Toàn cảnh buổi họp thẩm định

Hội đồng thẩm định gồm có: TS.Nguyễn Tiến Thanh - Hiệu trưởng App tài xỉu iOS - Chủ tịch Hội đồng;

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Thị Hà, giảng viên chính nguyên trưởng bộ môn Công nghệ Môi trường – Phó trưởng khoa Môi trường – Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên Hà Nội – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phản biện 2: TS. Nguyễn Thị Hải Yến - Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Quản lý đất đai – Trường Đại học Tài nguyên và môi trường – Hà Nội;

GS.TS. Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội đồng khoa học – Viện Công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học & công nghệ Việt Nam – Đại diện cho nhà tuyển dụng lao động.

TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan App tài xỉu iOS - Ủy viên, thư ký hội đồng.

Tham dự buổi họp thẩm định còn có các giảng viên Khoa Môi trường – Trường Đại Học Quản lý & Công nghệ HP

TS. Nguyễn Thị Kim Dung Chủ Tịch Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật môi trường trình bày tóm tắt căn cứ xây dựng chương trình, mục tiêu, chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, thời lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá của các học phần trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường và các điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành.

TS.Nguyễn Thị Kim Dung – Chủ tịch hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành trình bày tóm tắt chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành  Kỹ thuật môi trường được thiết kế với 3 chuyên ngành:

1. Kỹ thuật môi trường và an toàn lao động

           2. Quản lý tài nguyên và môi trường nước

           3. Quản lý tài nguyên đất đai

GS.TS. Nguyễn Thị Huệ đánh giá Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường là một chương trình đào tạo được xây dựng công phu và đảm bảo đúng theo quy định thông tư 17/2021-TT-BGDĐT ngày 22/06/2021.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà nhận xét: Nội dung của chương trình đào tạo đáp ứng được mục tiêu, phù hợp với trình độ đào tạo, đảm bảo tính hội nhập và phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với các kiến thức kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội. Tỉ lệ các học phẩn bắt buộc và tự chọn là hợp lý đảm bảo tính linh hoạt đáp ứng nhu cầu người học. Đặc biệt số TC thực hành chiếm tỉ lệ khá cao khoảng 30%.

TS. Nguyễn Thị Hải Yến nhận định:Các học phần trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường được sắp xếp bố trí hợp lý, gắn kết liền mạch giữa các học phần.

Đại diện giảng viên Khoa Môi trường

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường  là một chương trình đào tạo linh hoạt, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học song bằng hoặc học bằng chính, bằng phụ (theo đúng tinh thần tại khoản 3 điều 7 của thông tư 17/2021-TT-BGDĐT ngày 22/06/2021).

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường

Kết thúc buổi thẩm định, TS. Nguyễn Thị Kim Dung đã thay mặt Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường tiếp thu các ý kiến đóng góp, đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện chương trình đào tạo theo quy định và định hướng của App tài xỉu iOS .

(Khoa Môi trường)