Môi Trường

Thực tập - Thực tế của sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường

Thực tập – Thực tế là hoạt động không thể thiếu trong chương trình học của các sinh viên Ngành Kỹ thuật môi trường

Thực tập – Thực tế giúp các sinh viên bổ sung thêm các kiến thức thực tế và hiểu biết sâu sắc hơn về ngành nghề mình được đào tạo. Đồng thời qua các buổi thực tập – thực tế  sinh viên có thể định hướng được nghề nghiệp của mình khi ra trường và cũng là nguồn động lực để phấn đấu học tập tốt của các bạn sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường.

Sau đây một số hình ảnh đi Thực tập – Thực tế của sinh viên Ngành Kỹ thuật môi trường tại các cơ sở:

Sinh viên Thực tập tại Phòng lấy mẫu của Viện Tài nguyên và môi trường Biển – Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Sinh viên đi Thực tế tại Xí nghiệp Quản lý và xử lý chất thải Đình Vũ – Hải Phòng

Sinh viên thực tế tại Khu công nghiệp Đình Vũ

Thực tế tại phòng thí nghiệm Phân tích môi trường của Viện Tài nguyên và môi trường Biển – Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Sinh viên Thực tập đo môi trường lao động tại Công ty TNHH sản xuất Hanh Yên – Thủy Nguyên