Môi Trường

Ngành học nào giúp sinh viên có việc làm nhiều nhất?
  • 30 Tháng 5, 2023
Ngành học nào giúp sinh viên có việc làm nhiều nhất?

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp 12 tháng cho thấy nhiều lĩnh vực tỉ lệ sinh...

Cuộc thi tìm hiểu về Ngày Môi trường Thế giới và Các sản phẩm tái chế từ nhựa Khoa Môi trường – Đại Học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
  • 09 Tháng 5, 2023
Cuộc thi tìm hiểu về Ngày Môi trường Thế giới và Các sản phẩm tái chế từ nhựa Khoa Môi trường – Đại Học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới “Chung tay giảm chất thải nhựa” Chiều ngày 5/5/2023 Khoa Môi trường Tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu về ngày môi trường...

Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường và an toàn lao động học xong ra làm gì?
  • 08 Tháng 5, 2023
Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường và an toàn lao động học xong ra làm gì?

Nhiều bạn băn khoăn học chuyên ngành kỹ thuật môi trường và an toàn lao động ở Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải phòng học gì và sau...

Thực tập - Thực tế của sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường
  • 03 Tháng 4, 2023
Thực tập - Thực tế của sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường

Thực tập – Thực tế là hoạt động không thể thiếu trong chương trình học của các sinh viên Ngành Kỹ thuật môi trường Thực tập – Thực tế giúp...