Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

20/11/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

21/11/2023

14h00-17h00

Họp nghe báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến cho bộ Quy chế .lương, thưởng.

CTHĐT, BGH, P.HC-TH, KTT

P.HC-TH

P.hop

Nhà G

Thứ 4

22/11/2023

8h00-12h00

Dự Hội thảo quốc tế “Phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ và Dịch vụ thông tin thông minh hỗ trợ Đổi mới sáng tạo”

PHT Trung, PGĐ -TTTTTV (Tuyên)

P.HC-TH chuẩn bị xe

Hà Nội

Từ 13h30

Dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023

PTP.HC-TH

Bà Ngọc

Số 10 E Hồ Sen

Thứ 5

23/11/2023

Từ 8h30 - 11h00

Đoàn kiểm tra, giám sát của Quận uỷ Lê Chân đến Trường kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương

BTV Đảng uỷ, CN.UBKT Đảng uỷ, Trung đội trưởng Trung đội tự vệ trường, Kế toán trưởng

VP Đảng uỷ

P.họp

Nhà G

Thứ 6

24/11/2023

8h00-11h00

TS. Trần Thị Mai UV. BTV Đảng uỷ dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2023 của Quận uỷ Lê Chân

TS. Trần Thị Mai

P.HC-TH

Số 10E Hồ Sen

14h00-17h00Họp bàn về xây dựng bộ mô tả công việc

BGH, P. HC-TH,

P. ĐT-QLKH, P.TS-HTQT, TTTTTV, Ban Bảo vệ, KTT

P.HC-THP. họp Nhà G

Thứ 7

25/11/2023

8h00-11h00

Hành trình đạp xe để tham quan và tìm hiểu  về Lịch sử, văn hoá, và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng

GV Khoa QTKD, Đoàn thanh niên, sinh viên

Khoa QTKDVườn hoa TT TP, và các khu di tích

Chủ nhật

26/11/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)