Công nghệ thông tin

App tài xỉu iOS tổ chức thẩm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Theo Quyết định Số 91/QĐ-HT ngày 21/02/2023 của Hiệu trưởng App tài xỉu iOS , chiều ngày 24/02/2023, tại Phòng E201 App tài xỉu iOS đã diễn ra buổi họp thẩm định Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin.

Hội đồng thẩm định gồm có: TS. Nguyễn Tiến Thanh – Hiệu trưởng App tài xỉu iOS – Chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh – Giảng viên, Trưởng khoa CNTT Trường Đại học Thuỷ Lợi – Uỷ viên phản biện 1; TS. Võ Đình Hiếu – Giảng viên, Phó trưởng khoa CNTT, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội - Uỷ viên phản biện 2; ThS. Lê Trí Thành – Phó Giám đốc, Công ty cổ phần phần mềm An Biên – Đại diện cho nhà tuyển dụng lao động - Uỷ viên; TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan – Giảng viên, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh App tài xỉu iOS – Uỷ viên thư ký.

Tham dự buổi họp thẩm định còn có các giảng viên của Khoa Công nghệ thông tin – App tài xỉu iOS .

Uỷ viên thư ký Nguyễn Thị Hoàng Đan đọc QĐ về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Toàn cảnh Hội đồng thẩm định

ThS. Vũ Anh Hùng - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin – Thành viên xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình bày vắn tắt về những nội dung chính của chương trình gồm: Mô tả chung của chương trình đào tạo; Căn cứ xây dựng chương trình; Mục đích, Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, Nội dung chương trình; Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp; Chiến lược giảng dạy; Cấu trúc chương trình đào tạo; Đóng góp của học phần vào chuẩn đầu ra; Các chương trình được sử dụng để đối sánh; Kế hoạch tổ chức thực hiện các học phần và các hình thức và phương pháp đánh giá kết quả.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin được xây dựng với 02 chuyên ngành gồm chuyên ngành Công nghệ phần mềm; Quản trị và an ninh mạng.

ThS. Vũ Anh Hùng - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin App tài xỉu iOS

Các thành viên của hội đồng thẩm định đều đánh giá chương trình đào tạo đáp ứng các quy định hiện hành, có tầm nhìn phát triển, khối lượng kiến thức, nội dung đáp ứng được nhu cầu của ngành đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh nhận xét: “Cấu trúc chương trình đào tạo có sự phù hợp nhất định, các học phần được xây dựng bám sát mục tiêu đặt ra, có đầy đủ các kiến thức cơ sở ngành cần thiết, có những học phần mang tính kế thừa, logic, có tính thực tế cao”. TS. Võ Đình Hiếu nhận định: “Chương trình được xây dựng với các mục tiêu đào tạo cô đọng, rõ ràng, phù hợp với ngành Công nghệ thông tin, tổng 130 tín chỉ với thời gian đào tạo 3.5 năm là hợp lý, vừa đủ để trang bị được cho sinh viên đầy đủ các kiến thức của ngành; đề cương chi tiết đã nêu được rõ nội dung chi tiết phương pháp giảng dạy, đánh giá, và các tài liệu tham khảo”. ThS. Lê Trí Thành ở vai trò đơn vị người sử dụng lao động cũng đánh giá rất cao tính ứng dụng thực tiễn của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, bên cạnh đó ông mong muốn Hội đồng xây dựng có thể xem xét đưa một số môn liên quan đến hệ thống quản trị dự án, quản trị mã nguồn và một số môn học kỹ năng mềm.

ThS. Lê Trí Thành (vị trí giữa) - Phó Giám đốc, Công ty cổ phần phần mềm An Biên – Đại diện cho nhà tuyển dụng lao động - Uỷ viên

Bên cạnh những ưu điểm của chương trình đào tạo, Hội đồng thẩm định cũng đã có 1 số góp ý chỉnh sửa để chương trình được hoàn thiện hơn.

Kết thúc buổi thẩm định, TS. Nguyễn Thị Xuân Hương đã thay mặt Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin tiếp thu các ý kiến đóng góp, đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện chương trình đào tạo theo quy định và định hướng của App tài xỉu iOS .

(Tin: Phòng TS-HTQT)